ISO 9001 – specyfika i korzyści

PN EN ISO 9001 to międzynarodowy standard, który odnosi się do systemów zarządzania jakością. Za jego opracowanie odpowiada Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która działa z powodzeniem już od roku 1945. ISO 9001 to narzędzie, dzięki któremu każde przedsiębiorstwo może podnieść poziom jakości wytwarzanych przez siebie rozwiązań.

Odbywa się to w wyniku ciągle doskonalonych metod oraz systematycznie poprawianych sposobów działania. Warto pamiętać i o tym, że norma odnosi się nie tylko do procesów nadzorujących dostarczane klientom usługi i produkty, ale i do procesów twórczych.

Specyfika ISO 9001

Norma ISO 9001 zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że jej wymagania definiują zasady, na jakich odbywa się stały nadzór na konkretnymi działaniami. Te pozwalają nieustannie dostarczać takie produkty i usługi, o których wiadomo, że będą spełniać wymogi klienta nawet, jeśli te będą zróżnicowane.

Norma zakłada również zgodność z tymi wymogami, które zostały określone w przepisach prawnych. Stosowanie jej wymogów ułatwia rozwój firmy, nie jest to jednak jedyna zaleta tego rozwiązania. Często zwraca się też uwagę na to, że certyfikat ISO 9001 podnosi prestiż firmy.

Wsparcie w staraniach

Osoby zastanawiające się nad certyfikatem ISO 9001 zwykle nie mają wątpliwości, z jak wieloma korzyściami może się wiązać taka decyzja. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pociąga on za sobą szereg wymogów.

Niejednokrotnie okazuje się, że nawet firmy mające duże doświadczenie, mogą mieć problemy z ich spełnieniem. Warto pomyśleć więc o pomocy z zewnątrz. Ta może dotyczyć usług doradczych, dużą popularnością cieszą się jednak również szkolenia dla pracowników.