Terapia integracji sensorycznej – podstawowe informacje

Prawidłowa integracja sensoryczna to współdziałanie wszystkich zmysłów człowieka. Jej rozwój rozpoczyna się już na etapie życia płodowego i trwa aż do wieku szkolnego. Jednak czasami pojawiają się problemy, a sama integracja sensoryczna Poznań nie przebiega w sposób prawidłowy. W takiej sytuacji może być niezbędna terapia SI Poznań. W naszym kraju działa wiele ośrodków prowadzących takie terapie. Co należy o niej wiedzieć?

Co powinno zaniepokoić?

Prawidłowe działanie zmysłów człowieka to właściwa integracja sensoryczna. W Polsce jest wiele ośrodków, w których pracujący specjaliści apelują do rodziców o zwrócenie uwagi na niepokojące objawy.

Co powinno zaniepokoić rodziców? Tutaj wymienia się przede wszystkim nadaktywność, apatię, zbyt wysoką lub zbyt niską aktywność ruchową, trudności w nauce, problemy z koncentracją, drażliwość, agresję, nadpobudliwość, nadwrażliwość na bodźce, opóźnienia w rozwoju mowy bądź ruchu.

Te wszystkie objawy są wskazaniem do konsultacji, której wynikiem może być terapia integracji sensorycznej. Poznań to miasto, w którym można z niej skorzystać.

Postawienie właściwej diagnozy

Zaburzenia integracji sensorycznej muszą być zdiagnozowane. Z jednej strony mogą one występować w wielu chorobach – autyzmie, porażeniu mózgowym, zespole Downa lub Aspergera. Jednak czasami występują samodzielnie. I chociaż wymagają specjalistycznej konsultacji, to jednak już rodzice powinni zauważyć określone problemy. Po zgłoszeniu się do specjalistycznego ośrodka może nastąpić potwierdzenie wstępnej diagnozy.

Dokonuje tego terapeuta z właściwym certyfikatem, który przeprowadza wywiad z rodzicami, obserwuje dziecko i wykonuje specjalistyczne testy. Na podstawie postawionej diagnozy może zapaść decyzja o tym, iż konieczny jest kurs integracji sensorycznej Poznań.

Terapia integracji sensorycznej Poznań polega na dostarczaniu określonych bodźców. Jej efekty są bardzo indywidualne i uzależnione od wielu czynników, ale w większości przypadków są bardzo korzystne.