Zautomatyzowane procesy biznesowe

Wiele firm codziennie staje przed wyzwaniami związanymi z szybko zmieniającym się rynkiem oraz rosnąca konkurencją. I choć cyfrowa transformacja miała być pomocna dla rozwiązania wielu z tych problemów, w rzeczywistości nie zawsze przekłada się ona na realne zyski dla firmy. Czy robotyzacja procesów biznesowych może być odpowiedzią na te wyzwania?

Czy roboty zabiorą ludziom pracę?

W ostatnich latach coraz częściej można spotkać się z twierdzeniem, że postępująca automatyzacja pracy doprowadzi wiele osób do bezrobocia. Ile prawdy jest w takim twierdzeniu? Kiedy przyjrzymy się jak wygląda obecnie rynek pracy, od razu zauważymy, że niewiele. Liczba nowych ofert i wolnych etatów jest coraz większa, a pracownicy mają coraz to nowe możliwości zmiany obecnego stanowiska, z czego chętnie korzystają.

Postępująca digitalizacja sprawia, że poszukiwane są osoby bardziej złożonymi kwalifikacjami, a pracodawcy zauważają deficyt nowych kandydatów na dane stanowiska, szczególnie te prostsze i mniej ambitne. 

Zalety automatyzacji procesów biznesowych

Dla każdego przedsiębiorcy ważną kwestią jest optymalizacja procesów biznesowych. Duża rotacja pracowników generuje dodatkowe koszty i większe nakłady pracy. Dlatego automatyzacja procesów biznesowych firmy bywa bardzo pomocna. Dzięki niej można nie tylko osiągnąć większą wydajność i skalowalność, ale też przewidywalność i bezbłędność. Dzięki zautomatyzowaniu prostych, powtarzalnych czynności, zatrudnieni w firmie pracownicy nie musza tracić czas na nieciekawe i mało rozwojowe zadania, mogą za to zająć się bardziej złożonymi problemami, które wymagają ludzkiego zaangażowania.