Nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Location intelligence to zbiór informacji i spostrzeżeń, które pochodzą z danych geoprzestrzennych. Termin ten przeważnie kojarzony jest z tak zwanym wywiadem biznesowym, dziś jednak jest rozumiany także w szerszym kontekście. Jest wykorzystywany do opisywania technologii, które pozwalają na identyfikację trendów i relacji. Location intelligence jest przykładem szerszej grupy systemów znanych jako business intelligence.

Kto korzysta z location intelligence?

Podobnie, jak inne systemy business intelligence, także ten znajduje zastosowanie w niemal każdej branży. Nietrudno jednak domyślić się, że w jednych jest on wykorzystywany na większą skalę niż w innych. Tu na pierwszy plan wysuwają się ubezpieczenia. Dzięki location intelligence można oszacować, jakie zagrożenia są charakterystyczne dla danego obszaru. Narzędzia z tego zakresu pozwalają też na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jakie zdarzenia są mniej prawdopodobne.

Inną branżą, która stawia na rozwiązania business intelligence z tego zakresu jest branża usług finansowych. Tu przydatność narzędzi LI jest jeszcze bardziej widoczna, bo na podstawie uzyskanych za ich pośrednictwem danych można ustalić, gdzie będą mieścić się kolejne oddziały banków oraz same bankomaty. LI to także pakiet narzędzi znajdujących zastosowanie w sektorze publicznym oraz w handlu detalicznym.

Jak znaleźć idealne rozwiązanie?

Osoby zastanawiające się nad praktycznym wykorzystaniem location intelligence powinny mieć na uwadze przede wszystkim to, że systemy ogólne zwykle nie sprawdzają się najlepiej. Warto więc postawić przede wszystkim na narzędzia spersonalizowane zwracając też uwagę na to, na ile profesjonalne jest podejście firmy oferującej je do kwestii związanych z wdrożeniem i pomocą powdrożeniową.